0
0

دسته: مقالات

آبیاری و زهکشی
1957 بازدید

آشنایی با ایستگاه فیلتراسیون آبیاری

نگار سادات موسویان دی ۱۴, ۱۴۰۰ 0
ایستگاه فیلتراسیون در آبیاری منابع آبی استفاده شده در کشاورزی دارای کیفیت‌های متفاوتی هستند و این منابع ممکن است دارای ناخالصی‌هایی باشند که منجر به ایجاد گرفتگی، آسیب و فرسایش...
 
ادامه مطلب