سبد خرید

فروشگاه - دانش آب l آکادمی علوم و مهندسی آب

در حال برگزاری
Reverse Withdrawal Payment

Reverse Withdrawal Payment

۰
رایگان
در حال برگزاری
دوره جامع مقاله نویسی

دوره جامع مقاله نویسی

۰
۰
۲۹۹ هزار تومان
در حال برگزاری
آموزش کاربردی نرم افزار SPSS

آموزش کاربردی نرم افزار SPSS

۰
۰
۲۷
۵۵۰ ۴۰۰ هزار تومان
در حال برگزاری
دوره طراحی شبکه های آبرسانی با نرم افزار Water Gems
در حال برگزاری
آموزش تولید محتوا با کمتازیا Camtasia

آموزش تولید محتوا با کمتازیا Camtasia

۰
۰
۱۰۰
۵۹ هزار تومان رایگان
در حال برگزاری
دوره رایگان صوتی مقاله نویسی

دوره رایگان صوتی مقاله نویسی

۳۲
۰
۱۰۰
۴۹ هزار تومان رایگان
در حال برگزاری
نقشه راه اخذ پذیرش تحصیلی (اپلای)