سبد خرید

بایگانی‌های سد - دانش آب l آکادمی آموزش نرم افزار

آشنایی با سدهای زیرزمینی

آشنایی با سدهای زیرزمینی

آشنایی با اجزای سدها

آشنایی با اجزای سدها

آشنایی با انواع موج شکن

آشنایی با انواع موج شکن

هیدروالکتریک، انرژی تجدیدپذیر

هیدروالکتریک، انرژی تجدیدپذیر

آشنایی با تبدیل و انواع آن

آشنایی با تبدیل و انواع آن

سرریز شوت و ویژگی های آن

سرریز شوت و ویژگی های آن

نشست سدهای خاکی

نشست سدهای خاکی

کاربرد دریچه و انواع آن

کاربرد دریچه و انواع آن

انواع پرش هیدرولیکی

انواع پرش هیدرولیکی

سد بسازیم یا نه؟ مساله این است!

در مورد اینکه سد بسازیم یا نه؟ ابتدا باید به بررسی مزایا و معایب سد سازی، از دیدگاه دانش آب و محیط زیست، پرداخته شود. سد سازی در ایران به قرن های قبل باز می گردد، سد ها منابع آبی فصول گرم هستند و نیز از جاری شدن سیل در فصول پر بارش، جلوگیری می کنند. اما در عین حال می تواند آسیب رسان نیز باشد.
سد بسازیم یا نه؟ مساله این است!