سبد خرید

بایگانی‌های spillway - دانش آب l آکادمی علوم و مهندسی آب

انواع سرریز سد

سرریز یک سازه هیدرولیکی برای انحراف آب مازاد از مخزن پس از پر شدن و به حداکثر رسیدن ظرفیت است که در محل سد ساخته می‌شود. در هنگام طغیان رودخانه‌ها سرریز مسیر را برای خروج آب‌های اضافی به مناطق پایین‌دست فراهم می‌کند. سرریز سد را با توجه به نوع سازه سد، شرایط محل احداث سد و خصوصیات هیدرولیکی به صورت‌های مختلفی طراحی می‌کنند
انواع سرریز سد