سبد خرید

بایگانی‌های مقاله - دانش آب l آکادمی علوم و مهندسی آب

آشنایی با انواع زهکش

آشنایی با انواع زهکش

کم آبیاری و چگونگی آن

کم آبیاری و چگونگی آن

سیستم‌های هشدار و کنترل سیلاب

سیستم‌های هشدار و کنترل سیلاب

آشنایی با سیستم آبیاری کم‌فشار

آشنایی با سیستم آبیاری کم‌فشار

پارشال فلوم چه کاربردی دارد؟

پارشال فلوم چه کاربردی دارد؟

آموزش استخراج داده از نمودار با plot digitizer

آموزش استخراج داده از نمودار با plot digitizer

آموزش شناسایی ژورنال معتبر از ژورنال نامعتبر

پژوهشگران زیادی به دنبال چاپ مقالات خود در ژورنال های معتبر دنیا هستند. برای شناسایی ژورنال معتبر با مراجعه به سایت های قابل اعتماد و بررسی لیست های موجود می توان این کار را انجام داد. کیفیت مناسب مقالات چاپ شده، وجود یک مجموعه یا ناشر مشهور و نیز روشن بودن مراحل بررسی مقالات و هزینه ها از راه های شناسایی ژورنال معتبر می باشد.
آموزش شناسایی ژورنال معتبر از ژورنال نامعتبر

ترجمه تخصصی مقاله

ترجمه تخصصی‌، همان ترجمه مقالات علمی در رشته‌های تحصیلی مختلف می‌باشد که حاوی اصطلاحات تخصصی آن رشته می‌باشند.
ترجمه تخصصی مقاله