سبد خرید

بایگانی‌های سیل بندهای شهری - دانش آب l آکادمی آموزش نرم افزار

انواع دیوارهای سیل بند

دیوارهای سیل بند سازه هایی برای ممانعت از پیشرفت سیلاب ها هستند که آب های روان را هدایت می کنند. طراحی انواع دیوارهای سیل بند باید با مطالعات کامل صورت گیرد. دو نوع سیل بند به طور کلی مطرح است که یکی در حاشیه رودخانه ها و دیگری در ساحل دریا احداث می گردد. انواع دیوارهای سیل بند از مصالح گوناگونی همچون بتن، سنگ، چوب و ... ساخته می شوند.
انواع دیوارهای سیل بند