سبد خرید

بایگانی‌های سیلاب - دانش آب l آکادمی آموزش نرم افزار

سیستم‌های هشدار و کنترل سیلاب

سیستم‌های هشدار و کنترل سیلاب

بررسی نقش سد در کنترل سیلاب

سدها در واقع به عنوان مانع و دیواری هستند که نقش مهمی در مهار سیلاب ها دارند ولی متاسفانه نقش سد در کنترل سیلاب دست کم گرفته شده است. وجود بارش های سیل آسا باعث به وجود آمدن خسارات مالی و جانی زیادی می گردد از این رو توجه به ساخت سدها و نگهداری و لایروبی آن ها بسیار مهم و حیاتی می باشد.
بررسی نقش سد در کنترل سیلاب