سبد خرید

بایگانی‌های باران سنج ساده - دانش آب l آکادمی آموزش نرم افزار

باران سنج چیست و چگونه کار می کند؟

باران سنج ابزاری هواشناسی برای ثبت میزان بارش در یک محدوده ی زمانی معین می باشد. باران سنج معمولی نوعی باران سنج ساده است. اجزای تشکیل دهنده ی آن شامل یک لوله که درون استوانه ای قرار دارد، قیف، خط کش مدرج و درپوش متحرک می باشد. مکان نصب باران سنج ها باید در منطقه ای مسطح و باز، با فاصله از دیوارهای و ساختمان های بلند باشد.
باران سنج چیست و چگونه کار می کند؟