0
0

برچسب: اندازه گیری ظرفیت زراعی مزرعه

آبیاری و زهکشی
4467 بازدید

نقطه پتانسیلی ظرفیت زراعی(Field Capacity):

نگار سادات موسویان اسفند ۲۷, ۱۳۹۹ 0
نقطه پتانسیلی ظرفیت زراعی(Field Capacity) اطلاع از نقطه پتانسیلی ظرفیت زراعی و نقطه پژمردگی دائم در برنامه ­ریزی های آبیاری و مدیریت زراعی بسیار حائز اهمیت است. خاک مخزنی برای...
 
ادامه مطلب