سبد خرید

بایگانی‌های احداث سد - دانش آب l آکادمی آموزش نرم افزار

سد بسازیم یا نه؟ مساله این است!

در مورد اینکه سد بسازیم یا نه؟ ابتدا باید به بررسی مزایا و معایب سد سازی، از دیدگاه دانش آب و محیط زیست، پرداخته شود. سد سازی در ایران به قرن های قبل باز می گردد، سد ها منابع آبی فصول گرم هستند و نیز از جاری شدن سیل در فصول پر بارش، جلوگیری می کنند. اما در عین حال می تواند آسیب رسان نیز باشد.
سد بسازیم یا نه؟ مساله این است!