سبد خرید

بایگانی‌های مطالب علمی - صفحه ۵ از ۵ - دانش آب l آکادمی آموزش نرم افزار

گیاه پالایی و فناوری نوین در تصفیه آب

گیاه پالایی و فناوری نوین در تصفیه آب

جنگ‌های آبی: دروغی بزرگ یا حقیقتی تلخ؟

جنگ‌های آبی: دروغی بزرگ یا حقیقتی تلخ؟

مالچ پاشی، صحیح یا غلط؟؟؟

مالچ پاشی، صحیح یا غلط؟؟؟

ابزار جمع آوری داده های آزمایشگاهی

از مهمترین اهداف ساخت هر کار آزمایشگاهی جمع آوری اطلاعات لازم به منظور بررسی عملکرد سازه در اصل، مقایسه گزینه های مختلف طراحی و قانونمند کردن پدیده های هیدرولیکی می باشد که بتواند در موارد مشابه کاربرد داشته باشد.
ابزار جمع آوری داده های آزمایشگاهی

تاثیر ویروس کرونا بر آب های زیرزمینی

تاثیر ویروس کرونا بر آب های زیرزمینی

تغییر اقلیم چگونه بر آب تأثیر می گذارد؟

تغییر اقلیم چگونه بر آب تأثیر می گذارد؟

معرفی رشته علوم و مهندسی آب

معرفی رشته علوم و مهندسی آب