0
0

دسته: آبیاری و زهکشی

آبیاری و زهکشی
2914 بازدید

مدل‌های مورد استفاده برای برنامه ریزی آبیاری و سیستم پشتیبان تصمیم

زهرا پرتوی مرداد ۱۴, ۱۳۹۹ 0
مدل‌های مورد استفاده برای برنامه ریزی آبیاری افزایش جمعیت جهان از یک سو و کمبود منابع آب و خاک از سوی دیگر باعث تشدید مساله برآورد دقیق نیاز آبی (جهت...
 
ادامه مطلب