سبد خرید

زهرا پرتوی, نویسنده در دانش آب l آکادمی آموزش نرم افزار

مدل‌های مورد استفاده برای برنامه ریزی آبیاری و سیستم پشتیبان تصمیم

مدل‌های مورد استفاده برای برنامه ریزی آبیاری و سیستم پشتیبان تصمیم

استحصال آب از هوا

استحصال آب از هوا

راه های مبارزه با شوری خاک

شوری خاک به دلیل تأثیر منفی آن بر بهره‌وری و توسعه کشاورزی پایدار یک مسئله مهم جهانی است. مشکلات شوری در تمامی اقلیم ها قابل رویت است و منشا آن ممکن است انسان و یا طبیعت باشد. به طور کلی ، مشکلات ناشی از شوری خاک بیشتر در مناطق خشک و نیمه خشک رخ می دهد که میزان بارندگی برای تامین نیازهای آبی محصولات زراعی کافی نیست. قرن هاست که تاثیر فعالیت های بشر بر شوری وجود داشته است و سوابق تاریخی نشان دهنده عدم موفقیت تمدن ها به دلیل افزایش شوری در اراضی کشاورزی است که مشهورترین نمونه آن بین النهرین (هم اکنون عراق) است. شوری خاک در بیش از 100 کشور جهان پویا بوده و در سطح جهان گسترش می یابد و هیچ قاره ای کاملاً عاری از شوری نیست. افزایش دما منجر به افزایش تبخیر و نمک-زایی بیشتر می شود.
راه های مبارزه با شوری خاک