سبد خرید

رضا نوروزی, نویسنده در دانش آب l آکادمی آموزش نرم افزار

بررسی یک فلوم آزمایشگاهی در آزمایشگاه هیدرولیک

بررسی یک فلوم آزمایشگاهی در آزمایشگاه هیدرولیک

کسب در آمد از مهارت

کسب در آمد از مهارت

آموزش استخراج داده از نمودار با plot digitizer

آموزش استخراج داده از نمودار با plot digitizer

قابلیت ذخیره در پایگاه علمی ریسرچ گیت

قابلیت ذخیره در پایگاه علمی ریسرچ گیت

آموزش ایجاد امضای الکترونیکی در Gmail

آموزش ایجاد امضای الکترونیکی در Gmail

کاربرد Auto Text در ورد

کاربرد Auto Text در ورد

چگونه فهرست خودکار در ورد ایجاد کنیم؟

چگونه فهرست خودکار در ورد ایجاد کنیم؟

منابع آزمون دکتری علوم و مهندسی آب

منابع آزمون دکتری علوم و مهندسی آب

آموزش ویدئویی ترجمه آنی صفحات وب

آموزش ویدئویی ترجمه آنی صفحات وب

تغذیه مصنوعی آب های زیرزمینی و بررسی آثار مثبت و منفی آنها

رقابت فزاینده برای آب نتایج مختلفی به همراه داشته و همین موضوع باعث شده از تغذیه مصنوعی آب های زیرزمینی بهره مند شویم. در طی فرآیند شارژ مصنوعی، آب اضافه سطح به داخل زمین انتقال می یابد. در واقع آب های اضافی از طریق پخش شدن در سطح توسط چاه های تغذیه مصنوعی یا شگردهای مختلف افزایش نفوذ، جهت تغذیه سفره آب زیرزمینی مورد استفاده قرار می گیرند.
تغذیه مصنوعی آب های زیرزمینی و بررسی آثار مثبت و منفی آنها