سبد خرید

پشتیبان سایت, نویسنده در دانش آب l آکادمی آموزش نرم افزار

ابزار جمع آوری داده های آزمایشگاهی

از مهمترین اهداف ساخت هر کار آزمایشگاهی جمع آوری اطلاعات لازم به منظور بررسی عملکرد سازه در اصل، مقایسه گزینه های مختلف طراحی و قانونمند کردن پدیده های هیدرولیکی می باشد که بتواند در موارد مشابه کاربرد داشته باشد.
ابزار جمع آوری داده های آزمایشگاهی

مکان یابی مناسب محل احداث سد

توجه داشته باشید در صورتی که نسبت به مسئله محل احداث سد، بررسی های علمی و دقیق صورت نگیرد و جوانب کار سنجیده نشود ممکن است نه تنها احداث آن کاربردی برای مهار آب نداشته باشد بلکه با خساراتی همچون شکست سازه و ایجاد سیلاب های مصنوعی نیز همراه شود. در این صورت علاوه بر هدر رفت هزینه پروژه عظیم احداث سد، شاهد خسارات بیشتری نیز خواهیم بود.
مکان یابی مناسب محل احداث سد

انواع تیغه جریان در سرریزها

انواع تیغه جریان در سرریزها