چرخه آب

چرخه آب
۵/۵ - (۱ امتیاز)

چرخه آب در زمین

آب برای حیات موجودات زمین، از جمله ضروریات به شمار می‌آید. حضور در سه فاز جامد،‌ مایع و گاز، آب را به بخش مهمی از اقلیم زمین شامل هوا، ابرها،‌ اقیانوس‌ها، دریاچه‌ها و گیاهان تبدیل کرده است.

چرخه آب در حقیقت، حرکت پیوسته آب در زمین و اتمسفر را نشان می‌دهد و شامل سیستمی پیچیده با فرآیندهای متفاوت است. آب مایع، در اثر تبخیر شدن به بخار آب تبدیل می‌شود و با متراکم‌ شدن، ابرها را بوجود می‌آورد و به طور مجدد، با بارش باران و برف به زمین بازمی‌گردد. آب در فازهای مختلف خود، در اتمسفر زمین در حال حرکت است که به این فرآیند، «انتقال»‌ (Transportation) می‌گویند.

آب مایع در زمین، تحت فرآیندی موسوم به «روان‌آب» (Runoff) جریان دارد و از طریق فرآیندهای «تراوش» (Percolation) و «نفوذ» (Infiltration)، به داخل زمین راه پیدا می‌کند. جریان آب در زیر زمین و در سفره‌های آب زیرزمینی (آکویفر) و «زون‌های هواده» (Vadose Zone) نیز بخشی از چرخه آب محسوب می‌شود. آب‌های زیرسطحی هم در مواردی به طور مستقیم، از طریق چاه‌های آب و چشمه‌ها به سطح زمین می‌رسند یا این‌که در نهایت به اقیانوس‌ها راه پیدا می‌کنند.

آب‌های سطحی،‌ از راه آوندها به داخل گیاهان می‌رسند و از طریق گیاهان و به کمک تبخیر، به اتمسفر منتقل خواهند شد که به این فرآیند، «تعریق» (Transpiration) می‌گویند. لازم به ذکر است که برف و یخ در اثر تصعید،‌ به طور مستقیم به گاز (بخار) تبدیل می‌شوند. عکس فرآیند فوق، موسوم به «چگالش» (Deposition) است.

ویدئو زیر را از دست ندید

 

بخوانید  ایمپکت فکتور مقاله را چگونه بررسی کنیم؟
دیدگاه‌ها ۰
ارسال دیدگاه جدید