آخرین مطالب
معرفی رشته علوم و مهندسی آب

معرفی رشته علوم و مهندسی آب

  رشته جدید «علوم و مهندسی آب» از سال تحصیلی ۹۴-۱۳۹۳، جایگزین رشته مهندسی کشاورزی آب در دانشگاه ها شده و اولین دوره پذیرش دانشجو را از مهرماه ۹۳ از طریق کنکور سراسری در گروه آزمایشی علوم ریاضی و فنی  داشت. در این بخش برای آشنایی دوستان مهندسی آب  از وضعیت رشته تحصیلی خود با نام جدید علوم و مهندسی آب مطلب زیر را قرار دادیم.  جایگزینی رشته علوم و مهندسی آب با مهندسی کشاورزی آب، فقط یک تغییر عنوان نیست بلکه برنامه درسی این رشته به طور کامل مورد بازنگری اساسی قرار گرفته و در بهمن ماه ۱۳۹۱ به تصویب شورای برنامه ریزی آموزش عالی رسیده است. در برنامه درسی رشته علوم و مهندسی آب، ۱۳ خوشه تخصصی تعریف […]

1 2 3