تمام مطالب دسته بندی : مدیریت منابع آب
سفره‌های آب زیرزمینی

سفره‌های آب زیرزمینی

 سفره‌های آب زیرزمینی چگونه پدید می‌آیند؟ در اثر بارش‌های آسمانی (باران، برف و تگرگ) و نفوذ آن در زمین و نیز در اثر نفوذ بخشی از آب رودخانه‌ها و دریاچه‌ها به زمین، جریان‌های آب زیرزمینی پدید می‌آیند. این جریان‌ها سبب پرشدن بخشی از فضای خالی میان ذرات جامد زمین می‌شوند. حرکت آب در نتیجه تاثیر نیروی ثقل زمین بوده و همیشه به سوی سطوح پایین‌تر، جریان می‌یابد. سرعت حرکت آب به فضای خالی موجود میان ذرات خاک و نوع آنها بستگی دارد. برای نمونه، سرعت جریان آب در زمین‌های ماسه‌ای نزدیک به یک و در زمین‌های نرم نزدیک به ده متر در شبانه روز است. بدین جهت در چنین زمین‌هایی می‌توان جریان آب زیرزمینی را از نوع آرام دانست. در زمین […]

آب مجازی یا آب پنهان

آب مجازی یا آب پنهان

بررسی آب مجازی و اثر آن در مدیریت منابع آبی کشور وقتی با عناوین زیر روبرو می شویم: صادرات هندوانه در چهار ماه نخست ۹۷ افزایش ۳۷ درصدی داشت! ایران سومین کشور صادر کننده هندوانه! کشت هنداونه در سیستان و بلوچستان، فارس و عناوینی مشابه این موارد…… ناخودآگاه ذهنمان را به سوی صادرات آب، آن هم به صورت مجازی درگیر می‌کند. بله! صادرات آب مجازی در صورتی که یکی از چهار کشور دنیا به لحاظ تهدید کم آبی و خشکی کامل هستیم. مشکل جهانی آب با توجه به آمارهای منتشر شده، تا سال ۲۰۲۵، ۳/۵ میلیارد نفر در دنیا در معرض مشکل آب قرار خواهند داشت که کمتر از ۱/۲ میلیارد نفر به «آب سالم» دسترسی خواهند داشت. مطالعات سازمان […]

آب خاکستری را بیشتر بشناسیم

آب خاکستری را بیشتر بشناسیم

باز چرخانی و استفاده مجدد از آب خاکستری آیا به این فکر کرده‌اید که در شرایط فعلی کشور و با وجود تنش‌های آبی، چرا در سیفون توالت‌ها از آب‌سالم (شرب) استفاده می کنیم؟ آیا در این برهه زمانی از لحاظ اقتصادی، اجتماعی و محیط زیستی به صرفه هست که از آب شرب در سیفون توالت استفاده کنیم؟ آبیاری فضای‌سبز، آبیاری گلدون‌های خونمون، شستن اتومبیل و حیاط و ….. با آب سفید در شرایط کنونی و کمبود آب چیزی شبیه خودکشی نیست؟ ایران کشوری با اقلیم عمدتا گرم و خشک است و در حال حاضر دچار کمبود آب است. در صورت ادامه وضعیت و روند فعلی در کشور، میزان تقاضای آب به دلیل افزایش جمعیت و توسعه کشاورزی، صنعتی و اجتماعی […]